Bij Sales & Support Cases hechten wij veel belang aan verantwoord ondernemen. Het welzijn van onze planeet, het milieu en alles wat daar mee samen hangt is voor ons een belangrijke zaak. Daarom proberen wij bij alle facetten van onze bedrijfsvoering rekening te houden met de gevolgen van onze beslissingen voor People, Planet en Price. Dit vertaalt zich onder meer in de keuze om onze productie dicht bij huis te houden. Zodat er minder gevlogen en gereden hoeft te worden om uw producten op de plaats van bestemming te krijgen. Ook bij de keuze van de te gebruiken materialen maken wij een zorgvuldige afweging. Als er een mogelijkheid bestaat om bijvoorbeeld materialen van hergebruikte grondstoffen in te zetten, dan doen wij dat maar al te graag. Vanzelfsprekend verliezen wij de kwaliteit en de kosten van het eindproduct hier nooit bij uit het oog.

Omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen een voortdurend proces is, blijven wij altijd zoeken naar een de meest vriendelijke oplossingen voor de wereld als het gaat om onze inkoop, productie en verkoop. Op deze wijze hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan iets wat ons allemaal aangaat; het welzijn van onze planeet.

Cees Zeewoester – managing director